Algemene LedenVergadering 2021

Op maandag 7 juni 2021 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Eigenaren (VvE) plaats, aanvang 19:30 uur in het Huis van de Wijk de Kip, Kipstraat 37, Rotterdam. AlgemeneLedenvergadering

Het is van groot belang dat iedere appartementseigenaar hierbij betrokken is, het zij door daarbij aanwezig te zijn of door zich bij volmacht te laten vertegenwoordigen.
In verband met de coronamaatregelen dient het aantal personen dat in de zaal aanwezig is beperkt te blijven. Per appartement is dan ook slechts 1 eigenaar welkom, kom dus niet met meerdere personen. Of lever een volmacht in.
U kunt zich laten vertegenwoordigen door de volmacht te ondertekenen die u samen met de uitnodiging het ontvangen en deze mee te geven aan een mede-eigenaar die er wel bij zal zijn, of deponeer deze in de brievenbus van een der bestuursleden (nrs. 16, 56, 68 of 60). Noteer daarbij indien mogelijk wel uw steminstructie.

Enkele weken voor de vergadering zullen de eigenaars de vergaderstukken toegestuurd krijgen door onze beheerder, JHK Vastgoedmanagement. Indien uw e-mailadres bekend is ontvangt u deze per e-mail. Deze stukken zullen tegen die tijd ook op Twinq terug te vinden zijn.

wenedyou De huidige (interim) voorzitter heeft deze functie slechts tijdelijk aanvaard.
Verder treden leden van de technische en de groene gevel commissies af, wegens verhuizing.
Daarom is de vereniging op zoek naar nieuwe mensen voor:

  • de voorzitter;
  • leden voor de Technische commissie;
  • leden voor de Groene gevel commissie;
  • bestuursleden.
Interesse? Stel je dan tijdens de vergadering kandidaat.


De agenda van deze vergadering en de notulen van de vorige vergadering zijn in Twinq te vinden.