Oproep Kandidaatstelling

Binnenkort zal er on-line een Algemene Ledenvergadering (ALV) worden gehouden.
Dan leggen enige functionarissen binnen de VvE hun functie neer, omdat zij inmiddels geen eigenaar van een appartement meer zijn.
Daarom is er binnen de vereniging de behoefte om de vacatures van voorzitter en lid van de kascontrolecommissie te vervullen.

oproep

Over nadere details van de ALV zult u nader geïnformeerd worden en zult u documenten toegezonden krijgen.

Tagged with: ,