Verslag Informatieavond duurzaamheidstraject

VERSLAG INFORMATIEAVOND 8 oktober 2019 DUURZAAMHEIDSTRAJECT van VvE SINT-JACOBSTRAAT

Beste eigenaar/huurder van dit pand,

Op 8 oktober vond de eerste informatieavond over het duurzaamheidstraject plaats. Het was een geslaagde avond met een interessante presentatie van de organisatie VvE’s-Met-Energie omtrent mogelijke verduurzamingsscenario's. Vervolgens kregen we tijdens een vragenrondje veel input van de deelnemers. Wij verzamelden de reden waarom in onze huis juist graag gewoond werd, maar ook de pijnpunten en verbeterwensen.

Was jij niet in de gelegenheid om aan te sluiten dan vind je bij dezen de verslag, de presentatie en een overzicht van behoeftes en wensen. Op basis van de input van de deelnemers wordt nu het verduurzamingstraject verder uitgewerkt. Hebt u nog voorstellen die u wilt dat we meenemen in het project, dan mail deze graag aan: mail duurzaam@sint-jacob.nl of stuur een antwoord via het contactformulier beneden. Graag zien we jullie op een van de volgende bijeenkomsten, deze worden op tijd aangekondigd via de publicatieborden en via de mail. Duurzaamheidscommissie VVE Sint-Jacobstraat

Getagd met , , , ,