Wegbranden onkruid

Op zondag 12 september 2021 zal ‐ bij droog weer ‐ in de Passage het onkruid, dat onlangs is bespoten, worden weggebrand.

De werkzaamheden zullen 's morgens, zo vroeg mogelijk, worden gestart.

Aansluitend zal het gehele oppervlak van de bestrating onder hoge druk worden schoongespoten. Het doel is het werk in de loop van de middag afgerond te krijgen.
Mocht het in de dagen ervoor onverhoopt geregend hebben of op die dag regenen, waardoor de planten te nat zijn om weggebrand te worden, dan wordt deze actie naar een ander moment uitgesteld.

U wordt verzocht alle meubilair en andere voorwerpen, zoals plantenbakken, reclameborden, e.d., elders, bijv. binnenshuis of op een van de houten steigers, te plaatsen.
En tevens het aanwezige zwerfvuil op te ruimen om de plekken waar gebrand gaat worden bereikbaar het maken.

Eventuele opruimwerkzaamheden, die verricht moeten worden alvorens met het werk kan worden begonnen, kunnen leiden tot extra kosten ten laste van de winkeliers.
Na het spuiten wordt de bestrating bezemschoon opgeleverd.