Onderbreking warm water

Op maandag 7 december 2020, vanaf ongeveer 10:00 uur en tot uiterlijk 12:00 uur, zal de toevoer van warm water tijdelijk worden onderbroken. Dit om werkzaamheden in de badkamer van appartement Sint-Jacobstraat 58 mogelijk te maken.

Er zal gedurende de afsluiting - die zo kort mogelijk zal duren - dus geen warm water uit uw kranen komen.

De eigenaars van Sint-Jacobstraat 58 bieden u hiervoor hun verontschuldigingen aan en danken u bij voorbaat voor uw begrip.

Voor vragen richt u zich tot de de eigenaar van het appartement, 010 2132115,
of 06 18868963,
of rechtstreeks tot de bewoners van nr. 58.

Tagged with: ,